Bent u meerderjarig en lichamelijk of geestelijk niet meer in staat om uw financiële zaken te regelen, dan is wellicht bewindvoering / beschermingsbewind de oplossing voor u.

Bewindvoering houdt in dat een bewindvoerder uw financiën gaat beheren. Deze bewindvoerder zal in samenspraak met u door de rechtbank worden toegewezen. Het is dan de taak van de bewindvoerder dat hij samen met u gaat vaststellen wat uw maandelijkse inkomsten en uitgaven zijn. Deze zal hij dan maandelijks voor u gaan overnemen en betalen, zodat u er geen omkijken naar heeft.

Indien er daarnaast ook schulden zijn, dan probeert de bewindvoerder dit samen met u op te lossen. Ook zal de bewindvoerder er voor zorgen dat u geen financiële post meer thuis ontvangt. Dit ontzorgt u gelijk in uw privésituatie.

Taken van de bewindvoerder

 •     Openen van een beheer- en leefgeldrekening
 •     Inventariseren van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 •     Opstellen van het budgetplan
 •     Aanschrijven van inkomsten en uitgaven
 •     Doorbetaling van de vaste lasten;
 •     Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden;
 •     Aanvraag van toeslagen
 •     Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
 •     Aangifte Inkomstenbelasting (Box 1)
 •     Maandelijkse rapportage
 •     Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

Het doel van bewindvoering is dus het op orde brengen en houden van de financiële situatie.
Indien u contact met ons opneemt of eventueel het aanmeldformulier invult (zodat wij u kunnen terugbellen) zullen wij met u een afspraak maken.

U kunt een bewindvoering zelf aanvragen bij de kantonrechter, maar ook familieleden mogen het voor u aanvragen. Als u kiest voor Koers Bewindvoering, dan krijgt u van mij een bereidverklaring die aan het verzoekschrift wordt toegevoegd.

Door het Landelijk Overleg Kantonrechter ( LOK) zijn tarieven vastgesteld voor de uitvoering van bewindvoering. De tarieven kunt u hier vinden.

Uitgangspunt is dat u de kosten van beschermingsbewind zelf moet betalen. Als u onvoldoende inkomsten of vermogen hebt om de kosten te betalen, dan vraag ik hiervoor namens u bijzondere bijstand aan.